ใบเสมา พระพิฆเณศ

 

(Root) 201986_15511.jpg

 

พระพิฆเณศวร์ Size 43 x 89 cm ติดต่อสอบถามได้ที่ 0882889349 - 0882889359 - 0887724674

 

ด้านหน้า                                                                         ด้านหลัง


 

(Root) 201896_29154.jpg   (Root) 2018119_24069.jpg

 

 Size 43 x 89 cm

 

(Root) 201896_29410.jpg   (Root) 201896_29443.jpg

 

 Size 43 x 89 cm

พระราหู                                                                 ฤษีนาคา

 

(Root) 201896_29122.jpg   (Root) 201896_28945.jpg

 

 Size 43 x 89 cm

 

       พระทรงเครื่อง                                                              พระโพธิสัตว์กวนอิม

 

(Root) 201896_29247.jpg   (Root) 201896_29279.jpg

 

พระพิฆเณศวร์ Size 43 x 89 cm 

 

(Root) 2018126_43809.jpg   (Root) 2018126_44056.jpg

 

             พระยาศรีสุทโธนาคราช  นางพญานาคินีศรีปทุมมา Size 43 x 89 cm เขียนแบบภาพพระบฏ

 

 

(Root) 2018126_43159.jpg  (Root) 2018510_38438.jpg

 

(Root) 2018109_32158.jpg   (Root) 2018109_32203.jpg

 

                  (Root) 2018718_50850.jpg  (Root) 2018718_50764.jpg


(Root) 2018119_23394.jpg(Root) 2018119_23423.jpg(Root) 2018119_24069.jpg

 

(Root) 2018119_23834.jpg(Root) 2018119_23858.jpg(Root) 2018119_24037.jpg

 

              (Root) 2018119_23898.jpg   (Root) 2018119_23932.jpg

 

                (Root) 2018119_23963.jpg   (Root) 2018119_23995.jpg

 


(Root) 201546_25976.jpg(Root) 201546_26006.jpg(Root) 201546_26293.jpg 

 

(Root) 201546_26269.jpg(Root) 201546_26170.jpg(Root) 201546_26105.jpg               

(Root) 201725_35949.gif

 

                                                                       อาสนะสำหรับพระภิกษุสงฆ์ 

                          (Root) 2018510_38510.jpg   (Root) 2018510_38479.jpg

 

(Root) 201327_50524.jpg

 

 

 

(Root) 201327_44633.gif

 

 

 

(Root) 20131030_46496.jpg

 

 

This is my web for handicraft product. These products you can find in Google. I update this web often with product pictures. For browse this web easily, I put different Categories, which help you to find product easily. Or use search box below for what you are looking for.

Welcome to my web!
to inquire about purchasing original work.
Tel : 0887724674 - 0882889349

http://buddhaartshop.blogspot.com/

Thank you

เขียนงานภาพจิตรกรรมไทยประเพณี งานคัดลอก งานโบราณ ตลอดจนภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ จิตรกรรมไทยประเพณี งานธิเบต จำหน่ายและนำเข้าภาพ Thangka   ภาพพระอวโลกิเตศวล พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตต์ทุกพระองค์ กวนอิมปางต่างๆ ทั้งฝ่ายมหายาน เถรวาท และตันตระยานสายธิเบต ตลอดจนองค์มหาเทพเทวะ เทวีต่างๆ ในศาสนาฮินดู

เขียนภาพพระอุโบสถ ห้องพระ สถานที่ รีสอร์ท สปา ตกแต่งห้องต่างๆ ที่พัก โรงแรม

รับปั้นงานที่เกี่ยวเนื่องทางศาสนา องค์มหาเทพ  เทวีปางต่างๆ ออกแบบเขียนผ้ายันต์ลายโบราณ งานจิตรกรรมไทย  เศียรครูเทพ หัวโขน 


                                                                      Size 100 x 120 cm

  

(Root) 201369_42955.jpg

 

เศียรพระคเณศ  Size  80 x 100 cm

   

(Root) 201369_42941.jpg

 


(Root) 201378_49347.gif

 


(Root) 201385_17772.gif

 

 

(Root) 201385_17798.gif

 

 

(Root) 201385_17831.gif

 

 

(Root) 201385_17852.gif

 

 

(Root) 201397_34845.jpg

 

 

(Root) 201397_34731.jpg

 

 

(Root) 201397_34710.jpg

 

 

(Root) 201397_34694.jpg

 

 

(Root) 201397_34676.jpg


 

(Root) 2013524_34224.gif 


 

(Root) 2014122_33856.jpg

 

 

(Root) 2014122_33823.jpg

 

 


 

 

                                  


                                           

               

 
(banner) 2016104_36331.jpg