เศียรครู หัวโขน แบบที่ ๑

(Root) 2020520_27664.jpg (Root) 2020520_28250.jpg

 

(Root) 2020520_28278.jpg (Root) 2020520_28306.jpg

 

พระภรตมุนี พระฤษี พ่อแก่ แบบที่ ๒


(Root) 2020326_49890.jpg (Root) 2020326_49931.jpg

 

                                                  (Root) 2020326_49954.jpg


(Root) 202037_37590.jpg  (Root) 202037_37616.jpg


(Root) 202037_36685.jpg


(Root) 202037_36476.jpg  (Root) 202037_36655.jpg


(Root) 202037_37673.jpg


(Root) 202037_36408.jpg  (Root) 202037_36445.jpg


(Root) 202037_36329.jpg  (Root) 202037_36373.jpg


(Root) 2020413_38783.jpg  (Root) 2020413_38829.jpg


(Root) 2020413_38865.jpg  (Root) 2020413_38900.jpg

 

 

(Root) 2012828_35623.jpg (Root) 2012828_35661.jpg (Root) 2012828_35698.jpg 

        เศียรพระฤษีหน้าทอง กับเศียรพระวิษณุกรรม                         เศียรพระพิฆเณศ หน้าทอง                      เศียรพระพิราบหน้าทอง


(Root) 2012828_35863.jpg (Root) 2012828_35729.jpg (Root) 2012828_35760.jpg (Root) 2012828_35800.jpg

      เศียรฤษีตาไฟหน้าทอง                            เศียรพระอิศวร เศียรยอด                   เศียรพระพรหมเศียรยอด        เศียรพระนารายณ์เศียรยอด


(Root) 2012828_35894.jpg (Root) 2012828_39896.jpg (Root) 201288_42640.jpg (Root) 201288_42619.jpg

             เศียรหนุมาน  

                                                                                                             

(Root) 201288_42541.jpg (Root) 201288_42565.jpg

          เศียรพระลักษณ์                                   เศียรพระราม