เศียรครู หัวโขน

 

 

(Root) 2012828_35623.jpg (Root) 2012828_35661.jpg (Root) 2012828_35698.jpg 

        เศียรพระฤษีหน้าทอง กับเศียรพระวิษณุกรรม                         เศียรพระพิฆเณศ หน้าทอง                      เศียรพระพิราบหน้าทอง


(Root) 2012828_35863.jpg (Root) 2012828_35729.jpg (Root) 2012828_35760.jpg (Root) 2012828_35800.jpg

      เศียรฤษีตาไฟหน้าทอง                            เศียรพระอิศวร เศียรยอด                   เศียรพระพรหมเศียรยอด        เศียรพระนารายณ์เศียรยอด


(Root) 2012828_35894.jpg (Root) 2012828_39896.jpg (Root) 201288_42640.jpg (Root) 201288_42619.jpg

             เศียรหนุมาน  

                                                                                                             

(Root) 201288_42541.jpg (Root) 201288_42565.jpg

          เศียรพระลักษณ์                                   เศียรพระราม