เศียรครู หัวโขน

 

 

(Root) 2012828_35623.jpg (Root) 2012828_35661.jpg (Root) 2012828_35698.jpg 

เศียรพระฤษีหน้าทอง กับเศียรพระวิษณุกรรม     เศียรพระพิฆเณศ หน้าทอง       เศียรพระพิราบหน้าทอง

(Root) 2012828_35863.jpg (Root) 2012828_35729.jpg (Root) 2012828_35760.jpg (Root) 2012828_35800.jpg

      เศียรฤษีตาไฟหน้าทอง           เศียรพระอิศวร เศียรยอด      เศียรพระพรหมเศียรยอด เศียรพระนารายณ์เศียรยอด

(Root) 2012828_35894.jpg (Root) 2012828_39896.jpg (Root) 201288_42640.jpg (Root) 201288_42619.jpg

             เศียรหนุมาน                                                                                                               

(Root) 201288_42541.jpg (Root) 201288_42565.jpg

      เศียรพระลักษณ์                          เศียรพระราม