พระพิฆเณศวร์ Size 43 x 89 cm สนใจติดต่อได้ที่ 0882889349 - 0882889359

 

(Root) 2018126_43809.jpg   (Root) 2018126_44056.jpg

 

             พระยาศรีสุทโธนาคราช  นางพญานาคินีศรีปทุมมา Size 43 x 89 cm เขียนแบบภาพพระบฏ

 

 

(Root) 2018126_43159.jpg  (Root) 2018510_38438.jpg


(Root) 2018119_23394.jpg(Root) 2018119_23423.jpg(Root) 2018119_24069.jpg

 

(Root) 2018119_23834.jpg(Root) 2018119_23858.jpg(Root) 2018119_24037.jpg

 

              (Root) 2018119_23898.jpg   (Root) 2018119_23932.jpg

 

                (Root) 2018119_23963.jpg   (Root) 2018119_23995.jpg

 


(Root) 201546_25976.jpg(Root) 201546_26006.jpg(Root) 201546_26293.jpg 

 

(Root) 201546_26269.jpg(Root) 201546_26170.jpg(Root) 201546_26105.jpg               

(Root) 201725_35949.gif

 

                                                                       อาสนะสำหรับพระภิกษุสงฆ์ 

                          (Root) 2018510_38510.jpg   (Root) 2018510_38479.jpg

 

(Root) 201327_50524.jpg

 

 

 

(Root) 201327_44633.gif

 

 

 

(Root) 20131030_46496.jpg

 

 

This is my web for handicraft product. These products you can find in Google. I update this web often with product pictures. For browse this web easily, I put different Categories, which help you to find product easily. Or use search box below for what you are looking for.

Welcome to my web!
to inquire about purchasing original work.
Tel : 0887724674 - 0882889349

http://buddhaartshop.blogspot.com/

Thank you

เขียนงานภาพจิตรกรรมไทยประเพณี งานคัดลอก งานโบราณ ตลอดจนภาพเขียนทางพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ จิตรกรรมไทยประเพณี งานธิเบต จำหน่ายและนำเข้าภาพ Thangka   ภาพพระอวโลกิเตศวล พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตต์ทุกพระองค์ กวนอิมปางต่างๆ ทั้งฝ่ายมหายาน เถรวาท และตันตระยานสายธิเบต ตลอดจนองค์มหาเทพเทวะ เทวีต่างๆ ในศาสนาฮินดู

เขียนภาพพระอุโบสถ ห้องพระ สถานที่ รีสอร์ท สปา ตกแต่งห้องต่างๆ ที่พัก โรงแรม

รับปั้นงานที่เกี่ยวเนื่องทางศาสนา องค์มหาเทพ  เทวีปางต่างๆ ออกแบบเขียนผ้ายันต์ลายโบราณ งานจิตรกรรมไทย  เศียรครูเทพ หัวโขน 


                                                                      Size 100 x 120 cm

  

(Root) 201369_42955.jpg

 

เศียรพระคเณศ  Size  80 x 100 cm

   

(Root) 201369_42941.jpg

 


(Root) 201378_49347.gif

 


(Root) 201385_17772.gif

 

 

(Root) 201385_17798.gif

 

 

(Root) 201385_17831.gif

 

 

(Root) 201385_17852.gif

 

 

(Root) 201397_34845.jpg

 

 

(Root) 201397_34731.jpg

 

 

(Root) 201397_34710.jpg

 

 

(Root) 201397_34694.jpg

 

 

(Root) 201397_34676.jpg


 

(Root) 2013524_34224.gif 


 

(Root) 2014122_33856.jpg

 

 

(Root) 2014122_33823.jpg

 

 

ติดต่อได้ที่  0887724674

สินค้าที่หมดสามารถสั่งทำเลียนแบบรูปแบบใกล้เคียงแต่จะไม่เหมือนของที่หมดไปได้ เพราะทางเราไม่มีการทำบล็อคแบบวาดหรือปั้นไว้ ทุกชิ้นงานทางเราสร้างงานเป็นรายชิ้นงานค่ะ และเฉพาะในการสั่งงานทางเราจะจัดเก็บเงินค่างานล่วงหน้า 50% ของราคางานแต่ละชิ้นงานโดยโอนเงินเข้าบัญชีก่อนและลูกค้ากรุณาโทรแจ้ง 0849379090 และส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง Email : meadel@hotmail.com ทางเราจะออกใบเสร็จรับเงินค่ามัดจำล่วงหน้าให้ ส่วนที่เหลือชำระในวันรับส่งงาน และไม่รวมราคาค่าจัดส่งสินค้า สำหรับชิ้นงานใหญ่ๆ ทางเราขอจัดเก็บค่างานแบ่งเป็น 3 งวด คือ 50 % ในค่ามัดจำ 30% เมื่องานเสร็จไป 50-60% และส่วนที่เหลือ 20% เมื่องานเสร็จ โดยโอนเงินเข้าบัญชี โทรแจ้ง และส่งหลักฐานการโอนเงิน

 

 

                                  


                                           

               

 
(banner) 2016104_36331.jpg